Loppuunsaattaminen uuden edessä

Olin jo maasta lähtenyt ja luulin muuttoruljanssiin liittyen…