Eihän tässä näin pitänyt käydä – vai pitikö?

Maailma on Korona-uutisten kyllästämä, mutta silti on raapaistu vain pintaa. Tosiasiaa ei voi sivuuttaa. Tilanne on se, mikä on, mutta kyse ei ole vain viruksesta. Nyt on käsillä kaikkien meidän elämää mullistava käännekohta, jota on syytä tarkastella laajemmin ja syvemmin.

Entä, jos tästä kaaoksesta seuraakin jotain hyvää? Annetaan sille ainakin mahdollisuus!

Asioilla on aina monta puolta. Pinnan alla piilee isompi kuva ja kokonaisuus. Niin Koronassakin, joka pakottaa maailman polvilleen ravistellen sitä heräämään elämän perusasioiden äärelle. Siihen, mistä tässä kaikessa on oikeastaan kysymys.

Se pistää meidät silmätysten arvovalintojemme kanssa, pysähtymään ja huomioimaan henkiset arvot materiaalisten sijaan. Kääntämään pitkään vallalla olleen ahneuden, itsekkyyden ja vääristyneen vallankäytön inhimillisyyteen, myötätuntoon, välittämiseen ja yhteisen edun eteen palvelemiseen. 

 

MUSTAVALKOISESTA VÄRILLISEEN

Korona korostaa ihmisten polarisoitumista jakautumalla ”hyviksiin” ja ”pahiksiin”. Etsitään syyllisiä, joita voi sormella osoittaa sen sijaan, että suostutaan porautumaan ydinsyihin, näkemään asioiden laajempi yhteys ja ottamaan täysi vastuu itsestä.

Mikään ei ole joko-tai, vaan sekä-että.

Kun tsunami aikoinaan heilautti maailmanjärjestystä, tragedian paikan päällä kokeneet reagoivat hyvin eri tavoin. Kerrottiin naisesta, joka epätoivoissaan etsi kadonnutta sandaliaan ja sitä kovasti paheksuttiin, kun ympärillä olevat ihmiset hädissään etsivät omaisiaan. Naisesta tuli pahis, kun hän valtaosan mielestä ei reagoinut oikein. Vähän vastaavaa tapahtuu Suomessa vessapaperihamstraamisen muodossa.

Ei välttämättä kovin loogista, mutta inhimillistä ja ymmärrettävää. Kun ympärillä tapahtuvat asiat ovat oman käsityskyvyn ja halllinnan ulottumattomissa, voi kengän etsiminen tai wc-paperin osto olla selviytymismekanismi siinä kohtaa. Ehkä se toimii ensiapuna siihen asti, kunnes aivomme ehtivät rekisteröidä ja sulattaa ympäröivän kaaoksen? Jokaisella on oma tapansa selviytyä, jokaisella on oma tapansa surra.

Kun tämän oivallamme, jaottelun ja arvostelun tarve vähenee samassa suhteessa, kun myötätunto ja kunnioitus toisia ihmisiä kohtaan lisääntyy.

 

MIELEN MAHTIVOIMAT KÄYTTÖÖN

Viimeistään nyt meistä puristetaan viimeisetkin kontrollitarpeet tyhjiin. Meitä opetaan

  • valjastamaan mielemme mahtivoimat ja yhdistämään ne sydämen kanssa.
  • näkemään laajemmin; kaikki ei ole hallittavissa, ei ennakoitavissa, ei järjellä ymmärrettävissä, ei omissa käsissä.
  • antautumaan elämälle, jolla on ihmismielen tuolle puolen sijoittuva visionsa kokonaisuudesta.

Virus vaikutuksineen elää omaa elämäänsä ja opettaa meitä keskittämään huomio siihen, mihin me todellisuudessa voimme vaikuttaa: omiin ajatuksiin, asenteisiin, tunteisiin ja arjen tekoihin. Käsien pesu ja fyysisten kontaktien välttäminen yksin ei riitä! Vähintään yhtä tärkeää on sisäisen tilan puhtaus; mielen ja sydämen yhteistyöllä johdetun sisäisen viisauden, sekä oman voiman aktivoiminen.

Koko maailman huomio on nyt koronassa ja sen seurauksissa. Huoli ja pelko ovat käsinkosketeltavia. On käynyt enemmän kuin selväksi, miten nopeasti nuo voimakkaat tunnetilat saavat valtaa ja voimaa levittäytyä yli rajojen. Suuri oppi tässä on ymmärtää, että jokaisella on mahdollisuus valita a) joko antaa tuon hyökyaallon viedä mukanaan tai b) olla menemättä mukaan kollektiivisen tunnevyöryyn.

Meillä jokaisella on käytössämme mielen mahtivoima, jonka voimme nyt valjastaa täyteen tehtäväänsä. Me voimme päättää valita keskittyä siihen hyvään, mitä elämässä juuri nyt on! Pieniin, vielä hetki sitten itsestäänselvyyksinä pitämiimme asioihin.

Tehtävä ei ole helppo, mutta tehtävissä!

Se vaatii tahdonvoimaa ja sinnikkyyttä. Uudelleen ja uudelleen viedään huomio epätoivosta luottamukseen, huolesta rohkaisuun, pelosta rakkauteen. Syvään hengittäen.

PRIORITEETIT JA TASAPAINO

Korona opettaa meille, mikä oikeasti on elämässä tärkeää. Se auttaa pistämään mittasuhteet kohdilleen. Se tuo suurennuslasilla näytille elämän peruslait ja pakottaa meidät etsimään tasapaino myös itsessämme.

On tullut aika määritellä antamisen ja vastaanottamisen tasapaino uudelleen. On tullut aika jakaa hyväntahtoista apua ja tukea pyyteettömästi odottamatta vastapalvelusta. Ja luotettava siihen, että hyvä teko palkitaan tavalla tai toisella sopivassa hetkessä. Hyvän teon kohde voi osoittaa aidon kiitollisuutensa tai pistää hyvän kiertämään. Tässä uudessa mallissa kaikki ovat voittajia.

Elämällä on usein taipumus näyttäytyä paradoksien kautta. Kuten nytkin: epäolennaisen läpi selkeyteen, eristäytymisen läpi yhteyteen, kaottisuuden läpi rauhaan ja tasapainoon.

Kaiken kaoottisen keskelläkin voi olla rauha ja tästä kaikesta voi seurata jotain hyvää!

Luin jostain, että Koronaviruksen seuraukset luonnolle ja ilmastomuutokselle ovat parasta mitä voi tapahtua. Esimerkiksi Kiinan ja muiden eniten saastuneiden maiden ilma ei ole ollut näin puhdasta vuosikymmeniin, kun tehtaat ovat pysähtyneet ja liikenne hiljentynyt. Ehkä tämä onkin luonnon tapa hoitaa itseään?

 

ETÄNÄ, MUTTA TIIVIISTI YHTEYDESSÄ TOISIIMME

Vaikka fyysinen kanssakäyminen on vähissä, lähestymme toisiamme nyt toisella tasolla. Olemme kaikki energeettisesti sidoksissa toisiimme. Mikä tapahtuu sinulle ja minulle, tapahtuu kaikille. Tuhoaan tekevä virus ei ole vain mörko, vaan paljastaa suuremmassa kuvassa toiset kasvonsa: se yhdistää meitä.

Olemme kaikki samassa veneessä.

Se, mitä nyt kollektiivisesti koetaan, yhdistää ja lisää myötätuntoa toinen toisiamme kohtaan. Jo nyt on ollut nähtävissä ihmisten vilpitön halu auttaa toisiaan, esimerkiksi pienyrittäjät kannustavat toisiaan. Olemme kaikki haavoittuvia ja tarvitsemme toisiamme! Meidän on myös opittava pyytämään apua ja ottamaan sitä vastaan.

Aito toisista välittäminen ja yhteisöllisyys saavat nyt kokonaisuutta ravitsevaa kasvualustaa ja sen avulla me yhdessä selviämme tästä!

——————————————————————————————————————————————————————

Blogin kirjoittaja Kaija Solana on inspiroiva muutosvalmentaja, puhuja ja kirjoittaja. Sieluni palolla tahdon jakaa aidon itsensä tuntemisen ja sisäisen johtajuuden viisautta. Olen palveluksessasi, kun tahdot henkilökohtaista coachausta, sparrausta tiimillesi / yrityksellesi, puheenvuoron asiakastilaisuuteen tai vaikkapa lisäenergiaa ja inspiraatiota Reikin muodossa.