Erityisen herkkänä

Muistan, kun noin viisivuotiaana pikkutyttönä tarkkailin juhlissa aikuisia ja ihmettelin itsekseni, mistä he oikein puhuvat! Ymmärsin kyllä sanat, mutta kun kaikki muu heissä – eleet, ilmeet ja tunnetilat – puhuivat noita sanoja vastaan, olin ymmälläni. Sama hämmennyksen tila on ollut läsnä monet kerrat läpi elämän. Useasti on ollut tunne, etten ymmärrä tätä maailmaa ja siksi koen olevani kovin erilainen.

Nyt vasta tiedän, miksi koin niin kuin koin. Kuulun siihen 10%;iin ihmisistä, joita kutsutaan erityisherkiksi. En erityisesti suosi leimoja ja kategorioita, mutta joskus niilläkin on paikkansa, sillä ne voivat auttaa selittämään ja jäsentämään asioita. Minua tuo ”erityisherkkyys-lokero” on auttanut ymmärtämään monta asiaa paikoilleen. Suuri yllätys ja samalla helpotus oli tieto, että erityisherkkien aivoissa on erityisen aktivoitunut myötätuntoon liittyvä osa eli meidän aivot vain toimivat eri tavalla kuin valtavirran.

Joskus on kuormittavaa, kun on ikään kuin antennit koko ajan auki. Jonkinlainen hälytys-tai valmiustila päällä, koska on niin paljon havainnoitavaa ja tuo havainnointi on hyvin kokonaisvaltaista. Erityisherkkyyttä on tutkittu 1990-luvulta alkaen ja vasta nyt sittä on alettu avoimesti puhua.

Erityisherkkyyskin on yksilöllistä: eri ihmisillä se ilmenee eri tavoin ja eri asteisena. Yksi yhteinen nimittäjä kuitenkin on ja se on läpi elämän kulkenut tunne, että kokee olevansa jollain lailla erilainen.

Useimmat HSP:t (Highly Sensitive Person) aistivat äärettömän herkästi toisten ihmisten tunteita, tunnelmia ja ympäröivää maailmaa. Tunnistan itsessäni hyvin psykologian tohtori Elaine Aronin määrittelemät tunnusomaiset DOES-piirteet:

D – Depth of processing (syvällinen tiedon prosessointi)
Erityisherkkä ihminen käsittelee havaintoja ja tietoa syvällisesti. Hän miettii eri vaihtoehtoja, vertaa tietoa aiempaan tietoon tai kokemuksiin ja yhdistää ulkoiset ja sisäiset havainnot kokonaisuudeksi.

O – Overarousability (kuormittumisalttius)
Erityisherkkä ihminen stressaantuu liiallisesta aistimus- tai tietomäärästä. Monipuolinen, intensiivinen tai pitkäkestoinen tapahtuma voi viedä hänen voimansa, jotka palautuvat lepäämällä, rajaamalla aistimuksia tai poistumalla tilanteesta.

E – Emotional intensity (vahva eläytymiskyky)
Erityisherkän ihmisen tunteet ja tuntemukset voivat olla voimakkaita. Hänellä on kyky liikuttua, vaikuttua ja asettua toisen asemaan helposti.

S – Sensory sensitivity (tarkka havainnointikyky)
Erityisherkän ihmisen aistihavainnot ovat hienovaraisia. Hän tarkkailee sekä ympäristöään että sisäisiä kokemuksiaan, ja tekee niistä tarkkoja havaintoja. Herkän aistit eivät kuitenkaan ole paremmat kuin muilla, vaan kyseessä on hermoston herkkä reagointi.

Monen monta kertaa olen elämän varrella kysynyt itseltäni syitä ja vaatinut selityksiä, miksi aistin, tunnen ja koen kaiken niin kovin vahvasti! Miksen voi olla neutraali, tavallinen? Ajoittain on ollut tosi vaikeata sopeutua maailman kovuuteen ja ihmisten välinpitämättömyyteen. Samoin kun pinnallisiin ilmiöihin, Sometulvaan, tosi-tv:hen ym. Moni asia, mistä toiset hehkuttavat, on kaukana minun maailmastani.

Monen erityisherkän sisäinen maailma on valtavan rikas ja siitä riittää ammennettavaa silloinkin, kun tulee tarve vetäytyä hetkeksi pois ihmisten keskeltä ja hälinästä. Vaikka olisi luonteeltaan sosiaalinenkin, on ajoittain päästävä hiljaisuuteen ja saatava omaa rauhaa. Mitä enemmän pystyy pitämään yhteyden itseensä, sitä enemmän on annettavaa muille.

Nykyajan lapsissa on paljon erityisherkkiä ja voi vain toivoa, että heitä ymmärretään ja kannustetaan siinä, mitä ja keitä ovat! Onneksi nyt tiedetään asiasta niin paljon enemmän kuin minun lapsuudessani. Kun on erityisen herkkä, on äärettömän tärkeää tutustua sisimpäänsä syvällisesti ja kaikesta ulkopuolisesta huolimatta luottaa itseensä. Erityisherkkyys on lahja, jota tulee vaalia suurella lempeydellä.

p.s. Jos aihe kiinnostaa, niin suosittelen uutta Suvi Bowellanin kirjaa: Ihana herkkyys

______________________________________________________________________________________________

Blogin kirjoittaja Kaija Solana on innostava muutosvalmentaja, puhuja ja kirjoittaja. Ota yhteyttä, kun tahdot henkilökohtaista coachausta, sparrausta tiimillesi / yrityksellesi, puheenvuoron asiakastilaisuuteen tai vaikkapa lisäenergiaa ja inspiraatiota Reikin muodossa.