Vanha johtamismalli 

Maailma on murroksessa monellakin tapaa. Yksi iso muutos on se, että pitkään vallalla olleen patriarkaalisen johtamistavan aika alkaa olla lopuillaan. Käytännössä tuo on näkynyt vääristyneenä vallankäyttönä: oman aseman edun nimissä toimimisena, suljettuina ”hyväveli-verkostoina”,  ylikorostuneen tavoitteellisuuden, rahan ja materian painotuksena, sekä puskemisen ja pakottamisen mallittamana näennäistehokkuutena.

Tämä malli on koskenut johtavassa asemassa olevia miehiä ja naisia eli sukupuolella ei ole väliä. Meissä kaikissa on molemmat puolet, sekä feminiini, että maskuliini olemassa. Kyse on totutusta tavasta, maailman rakenteista, omaksutusta asenteesta ja tavasta toimia. Koska me ihmiset olemme työssäkin inhimillisten haavojemme kanssa, ilmenee haavoittunut johtajuus esim. näin: miehillä tarpeena pitää kiinni määräysvallasta, eikä antaa tilaa muille ja naisilla tarpeena jyrätä muut ja ”taistella” paikastaan.

Enää tämä vanha malli ei ketään palvele ja siksi sen on nyt aika muuttua!

Feminiini johtajuus – johtajuuden tasapainotus

Kyse ei ole feminiinin ja maskuliinin valtataistelusta, vaan tasapainoisesta yhdessä luomisesta ja yhdessä johtamisesta.

Uusi, feminiini tapa johtaa käynnistyy aivan eri kohdasta: sydämestä. Älyn ja järjen korostuksen sijaan laskeudutaankin päästä sydämeen ja synnytetään uutta sieltä käsin. Samalla muuttuu tehokkuuden ja tuottavuuden käsite: ne eivät tulekaan siitä väkisin yrittämisestä ja päälle puskemisesta, kuten on luultu, vaan ne syntyvät luontevasti ilosta, luottamuksesta ja rauhasta käsin.

Kysymys on jostain paljon totuttua suuremmasta. Kukaan ei kilpaile ketään vastsaan, eikä siten luo vastakkainasettelua. Kumpikaan, feminiini tai maskuliini ei vie toistensa voimaa, vaan täydentävät niitä. Se tietenkin edellyttää luottamusta itseen ja näihin sisäisiin puoliin itsessä, jotka turvaavat toinen toisaan.

Tässä feminiini-maskuliini-asetelmassa ei ole kahta erillistä osaa, vaan saman kokonaisuuden kaksi puolta. Kun vuoropuhelu näiden välillä toimii, kun molemmat puolet tulevat nähdyksi, hyväksytyksi ja ymmärretyksi, niin molemmille löytyy oma paikka. Silloin johtajuus palvelee ihmistä itseään, ihmisiä ympärillä, organisaatiota ja viime kädessä yhteiskuntaa ja koko maailmaa.

Kyseessä on siis mullistava ajattelun ja toiminnan muutos maailmassa!

Miten sinä haluaisit tämän uuden tavan ottaa omaksesi?

  • Henkilökohtainen tai johtajatiimin räätälöity valmennus?
  • Muuttuva johtajuus -teeman esittely osana tiimipalaveria tai puheenvuorona?
  • Zoom-webinaari?
  • eKurssi täydennettynä esim. Facebook Live -tapahtumilla?
  • Jokin muu tapa – mikä mielestäsi palvelisi ja toimisi parhaiten ?

Lähetä tästä saman tien ideasi tai toiveesi!