Vanha johtamismalli 

Maailma on murroksessa monellakin tapaa. Yksi iso muutos on se, että pitkään vallalla olleen patriarkaalisen johtamistavan aika alkaa olla lopuillaan. Käytännössä tuo on näkynyt mm.  vahvana kilpailuna,  ylikorostuneen tavoitteellisuuden, rahan ja materian painotuksena, sekä puskemisen ja pakottamisen mallittamana näennäistehokkuutena – pahimmillaan vääristyneenä vallankäyttönä: oman aseman edun nimissä toimimisena ja suljettuina ”hyväveli-verkostoina”.

Tämä malli on koskenut johtavassa asemassa olevia miehiä ja naisia sukupuolesta riippumatta. Meissä kaikissa on molemmat puolet, sekä feminiini, että maskuliini olemassa. Kyse on totutusta tavasta, maailman rakenteista, omaksutusta asenteesta ja tavasta toimia. Koska me ihmiset olemme työssäkin inhimillisten haavojemme kanssa, ilmenee haavoittunut johtajuus esim. näin: miehillä tarpeena pitää kiinni määräysvallasta, eikä antaa tilaa muille ja naisilla tarpeena näyttää pärjäävyytensä, jyrätä muut ja ”taistella” paikastaan.

Enää tämä vanha malli ei ketään palvele ja siksi sen on nyt aika muuttua!

Feminiini johtajuus – johtajuuden tasapainotus

Kyse ei ole feminiinin ja maskuliinin valtataistelusta, vaan kummankin puolen vahvuuksien yhdistämisestä; tasapainoisesta yhdessä luomisesta ja yhdessä johtamisesta.

Uusi, feminiini tapa johtaa käynnistyy aivan eri kohdasta: sydämestä. Älyn ja järjen korostuksen sijaan laskeudutaankin päästä sydämeen ja synnytetään uutta sieltä käsin. Samalla muuttuu tehokkuuden ja tuottavuuden käsite: ne eivät tulekaan siitä väkisin yrittämisestä ja päälle puskemisesta, kuten on luultu, vaan ne syntyvät luontevasti ilosta, luottamuksesta ja rauhasta käsin.

Feminiini johtajuus lähtee aina sisältä käsin, oman kokemuksen ja sisäistämisen kautta. Toimintamallit ja -tavat eletään ensin todeksi itse, vasta sen jälkeen niitä viedään eteenpäin. Yhteistyön laatu muuttuu, kun ymmärretään paremmin itseämme, toisiamme ja suhdetta toinen toisiimme.

Aitous, kokemuksellisuus, luovuus, voima, sydänlähtöisyys, herkkyys kuunnella ja luottaa intuitioon, sekä rohkeus toimia. Näistä on femiini johtajuus tehty.

Kysymys on jostain paljon totuttua suuremmasta. Kukaan ei kilpaile ketään vastaan, eikä siten luo vastakkainasettelua. Kumpikaan, feminiini tai maskuliini ei vie toistensa voimaa, vaan täydentävät niitä. Se tietenkin edellyttää luottamusta itseen ja näihin sisäisiin puoliin itsessä, jotka turvaavat toinen toisaan.

Tässä feminiini-maskuliini-asetelmassa ei ole kahta erillistä osaa, vaan saman kokonaisuuden kaksi puolta. Kun vuoropuhelu näiden välillä toimii, kun molemmat puolet tulevat nähdyksi, hyväksytyksi ja ymmärretyksi, niin molemmille löytyy oma paikka. Silloin johtajuus palvelee ihmistä itseään, ihmisiä ympärillä, organisaatiota ja viime kädessä yhteiskuntaa ja koko maailmaa.

Kyseessä on siis mullistava ajattelun ja toiminnan muutos maailmassa!

Miten sinä haluaisit tämän uuden tavan ottaa omaksesi?

  • Henkilökohtainen tai johtajatiimin räätälöity valmennus?
  • Muuttuva johtajuus -teeman esittely osana tiimipalaveria tai puheenvuorona?
  • Zoom-webinaari?
  • eKurssi täydennettynä esim. Facebook Live -tapahtumilla?
  • Jokin muu tapa – mikä mielestäsi palvelisi ja toimisi parhaiten ?

Lähetä tästä saman tien ideasi tai toiveesi!