Henkisen kapasiteetin päivitys organisaatioissa

Yrityksissä on jo pitkään ollut käynnissä kiehumistila. Samaan aikaan tapahtuu
useita  päällekkäisiä muutoksia. Nopeiden teknisten muutosten ohella tapahtuu
muutoksia  työntekijöiden ikärakenteessa ja tämä pakostikin vaikuttaa työ-
tapoihin ja työn  tekemiseen sekä työyhteisötaitoihin. Puhumattakaan
organisaatiomuutoksista,  joista äärimmäisenä YT-neuvottelut ja niiden
vaikutus ihmisiin.

Kaikki nämä moninkertaiset myllerrykset aiheuttavat hämmennystä ja
epätietoisuutta  ihmisten mielissä. Tulevaisuus  näyttäytyy epävarmana
ja on löydettävä  itsestään motivaatio kyetäkseen selviytymään kaaoksessa.
Vanhat tavat eivät  enää riitä, vaan on opittava uusia keinoja selviytyäkseen
tämän ajan  vaatimuksista.

Kiinalaisen kalenterin mukaan ollaan näinä päivinä siirtymässä käärmeen
vuoteen.  Meidän ihmisten tulee luoda nahkamme, niin kuin käärmeetkin
tekevät. Se  tarkoittaa sitä, että jätetään vanha taakse ja otetaan uutta tilalle.
Oikeastaan  nyt vaaditaan kokonaisvaltaista henkisen kapasiteetin päivitystä!

Koska kyse on aina ihmisistä, tulisi johdon ymmärtää, mitä kaikkea
työntekijöiden  ajatuksissa ja tunteissa tapahtuu, kun muutoksia tehdään.
Tämä näyttää usein  unohtuneen. Pidemmälle miettimättä tehdään nopeita
muutoksia, eikä anneta  ihmisille aikaa sisäistää niitä. Pahimmassa tapauksessa
tehdään uusia muutoksia  ennen, kuin edelliset on opittu. Kuitenkin vuosi on
minimiaika lähes minkä  tahansa muutoksen läpivientiin – siihen ei kolmen
kuukauden hötkyilykalenteri  riitä.

Jos pysähdytään hetkeksi miettimään, mitä ihmisten mielissä tapahtuu,
kun tulee  esim. ilmoitus YT-neuvotteluista, on lopputulos hyvin paljon
seuraavan kaltainen:

Vaihe 1: Ilmoitus
Pelko: Miten minun käy, mitä minulle tapahtuu?
Kyräily: Kukahan joutuu lähtemään / miten  työ muuttuu? Käytäväpuheet.

Tehottomuus: Ei pystytä keskittymään tekemiseen; motivaatio katoaa
ja turhautuminen lisääntyy. Vaikutus on niihinkin, jotka haluaisivat keskittyä
työntekoon, sillä ympäröivä negatiivinen ilmapiiri laskee motivaatiota ja
työtehoa!

Vaihe 2: Muutokset / YT:t käynnissä
Miten työt hoidetaan käytännössä? Syntyykö jatkuvaa “tekemättömien
töiden” lisääntymistä?

Vaihe 3: Tilanne selviää
Kun tulee tieto, uudesta organisaatiosta tai siitä kuka lähtee, kuka jää =>
Surutyö. Miten se hoidetaan? Töiden uudelleenorganisointi ja –käynnistys.
Miten saadaan oikeat ihmiset oikeille paikoille ja motivaatio kohdilleen?
Miten esimiehet jaksavat?

Aikamoinen tunteiden viidakko ja sama pätee mihin tahansa organisaatio-
muutokseen! Samansuuntainen prosessi tapahtuu myös siinä.

Kaikesta tästä seuraa se, että työteho laskee ja pysyy alhaisena vähintään koko
muutosprosessin ajan – käytännössä usein menetetään useiden kuukausien
täyspainoinen työpanos. Tämä taas vaikuttaa yrityksen tuottavuuteen ja näin
kierre on valmis.  Hätiköidyt muutokset saavat aikaan paljon tuhoa
mm. rahassa, menetetyssä työpanoksessa, motivaatiossa, virheissä,
piittaamattomuudessa ja asiakaskokemuksissa mitattuna.

Miten noidankehä sitten voitaisiin välttää tai ainakin loiventaa sen vaikutuksia?
Ihmisiin panostamalla. Lisäämällä omaa itsetuntemusta ja toisten tuntemista,
luodaan työyhteisöön inhimillisyyden  ilmapiiriä, josta on paljon helpompi
ammentaa motivaatiota, kuin mitään tarkoittamattomasta korulauseesta
”henkilöstö on voimavaramme”.

Kysymys on jälleen arvoistasiitä, että henkilöstö oikeasti on tärkeää ja
se myös  osoitetaan käytännössä. Riittävän viestinnän ja järkevän
ajankäytön merkitystä  ei myöskään pidä sivuuttaa.

Tähän tarpeeseen on rakentunut valmennuskokonaisuus. Sen tarkempi laajuus
ja sisältö sovitaan aina tapauskohtaisesti yrityksen tilanteen mukaan. Pyydä
meidät  keskustelemaan kanssanne. Katsotaan, mitä voimme yhdessä tehdä
ennakoivasti  kaikkia osapuolia ilahduttavan tulevaisuuden eteen.

Uusi vuosi on aina uusien mahdollisuuksien alku! Millainen on teidän
yrityksenne  parhaimmillaan vuoden 2013 lopulla?