Identiteetin täsmennys

Muistan, kun vuosia sitten olin kansainvälisessä matkailualan konferensissa Madridissa. Osallistujia oli eri puolilta maailmaa ja esille nousi yllättävästi kansallisuusteema, joka pohjusti pohtimaan omaakin identiteettiä uudesta näkökulmasta.

Suomalaiskollegani kanssa olimme molemmat kiinnittäneet huomioita siihen, miten erityisesti Saksasta, Ranskasta ja Hollannista olevat kollegat puhuivat itsestään eurooppalaisina. Kumpikaan meistä ei ollut koskaan mieltänyt itseään erityisesti eurooppalaisena. Niinpä pohdimme, keitä me sitten olemme. Totta kai olemme myös eurooppalaisia, mutta enemmän kuin sitä meistä kumpikin koki olevansa suomalainen ja laajennettuna identiteettinä pohjoismaalainen.

Vaikka Suomi oli tuossa kohtaa jo muutaman vuoden kuulunut Euroopan Unioniin, emme silti ajatelleet olevamme eurooppalaisia. Tästä seurasi antoisa identiteettipohdinta tarkemminkin: Kuka ja mitä oikeastaan olen? Missä ovat juureni? Mistä olen kotoisin? Mitä edustan? Millainen on suhde itseeni, toisiin ihmisiin ja ympäristöön?

Nuo samat kysymykset ovat aika ajoin tarkastelussa edelleen. Olen havainnut, että Euroopan reunamilla sijaitsevana Suomella on aivan omanlaisensa identiteetti. Näin on myös maanosan toisessa äärilaidassa olevilla mailla, kuten Portugalilla ja myös Baskimaalla. Vaikka baskikansa asuu Espanjan ja Ranskan mailla, heitä yhdistää oman ainutlaatuisuutensa syvä side yhtenä kansana.

Oma identiteettini sai ulkomailla asumisen aikana selkeän täsmennyksen: sen lisäksi, että olen suomalainen, koin entistä vahvemmin olevani myös maailmankansalainen. Jollain tasolla olen tämän aina tiennyt, mutta viime vuosien aikana tunne kirkastui. Juureni ovat syvällä Suomessa, mutta voin hyvin asua missä päin maailmaa tahansa.

Kosmos on kotini ja se on aika vapauttava tunne! En ole energeettisessä sidoksissa mihinkään ja voin tarvittaessa asettautua kodiksi sinne, minne sydämeni minua ohjaa. Silti koen tällä hetkellä itseni vahvemmin suomalaiseksi, kuin koskaan ennen!

Identiteetti syntyy siitä, mitä itsessäsi todeksi tunnet. Sen, mikä on olennainen osa sinua. Miten itsesi määrittelet. Identiteetti elää ja jalostuu elämän myötä, omaa kasvua peilaten. Minulle yksi oman identiteetin määritys: suomalainen maailmankansalainen, loksahti sisimmässä jonnekin sellaiseen kohtaan, että tuntuu kuin olisin tullut entistä vahvemmin kotiin itsessäni. Omaan keskukseeni ja voimaani.

Monet muutkin ulkomailla asuneet ja Suomeen palanneet ovat sanoneet suomalaisuuden vain vahvistuneen maailmalla ollessa. Osittain se varmaankin johtuu siitä, että kauempaa näkee selkeämmin ja arvostaa eri tavalla sitä hyvää, mitä Suomessa on.

Osittain se on sitä, että vieraalla maalla eläessä joutuu eri tavalla löytämään turvan itsestään. Luomaan sisäisen kodin, jota kuljettaa mukanaan.

Ehkä juuri se vahvistaa juuria synnyinmaahan: koti on minussa, mutta se on myös paikassa, jonka tunnen kodikseni. Samalla se, kuka minä olen, täsmentyy.

Lähestyvä itsenäisyyspäivä saa jälleen kerran miettimään tämän pienen maan selviytymistarinaa ja olemassaoloa. Sanotaan, että valo tulee Pohjolasta. Tällä tarkoitetaan sitä, että tietoisuus (valo) maapallolla kasvaa ja laajenee huikeaa vauhtia. Tuossa tehtävässä Suomi on yhdessä muiden Pohjoismaiden kanssa merkittävässä roolissa. Muutos on jo nyt havaittavissa. ’

Meillä on aivan ainutlaatuista juurevaa viisautta, joka on sellaisenaan valmiina käyttöönotettavaksi ja maailmalle jaettavaksi.

Meillä on siis entistä enemmän syytä olla ylpeitä ja kiitollisia paitsi itsenäisestä kauniista puhtaasta maastamme, niin myös itsestämme ja toisistamme. Hyvää itsenäisyyden juhlapäivää!

——————————————————————————————————————————————————————-

Blogin kirjoittaja Kaija Solana on innostava muutosvalmentaja, puhuja ja kirjoittaja. Sieluni palolla tahdon jakaa aidon itsensä tuntemisen ja sisäisen johtajuuden viisautta. Olen palveluksessasi, kun tahdot henkilökohtaista coachausta, sparrausta tiimillesi / yrityksellesi, puheenvuoron asiakastilaisuuteen tai vaikkapa lisäenergiaa ja inspiraatiota Reikin muodossa.