Ihminen on ihminen työssäkin

Työn murros on pikku hiljaa johtanut mm. siihen, että työ ja muu elämä nivoutuvat entistä tiiviimmin yhteen. Työhyvinvointi on ennen kaikkea jokaisen omalla vastuulla, vaikka työnantaja järjestäisikin suotuisat puitteet ja terveyspalvelut. Vastuu omasta immuniteetista, jaksamisesta, fysiikasta ja palautumisesta kuuluu kuitenkin työntekijälle itselleen.

Työtään tekevä ihminen on entistä enemmän yksi kokonainen paketti, jossa ei erotella työminää ja muuta minää. Käytännössä tämä tarkoittaa tarvetta monitasoiseen uudenlaiseen tarkasteluun, ajatteluun ja toimintatapoihin. Esimerkiksi näin:

  • Merkittävässä roolissa on oma mielenkartta – mindset, sisäinen tietokone ja sen monet näkyvät ja piilevät ohjelmoinnit. Se, miten vakiintunut ja tiukasti vanhasta kiinni pitävä kunkin mielenkartta on (fixed mindset) tai miten valmis se on joustoon, oppimiseen ja uusiin mahdollisuuksin (growth mindset), vaikuttaa mm. muutoskykyyn.
  • Tunteet eivät ole irrallisia vaan kulkevat mukana koko ajan ja niiden voimaa on mahdollista hyödyntää huomattavasti aiempaa enemmän myös työssä. Inhimilliset tunteet, kuten haavoittuvuus ja myötätunto ovat läsnä myös työelämässä. Miten näitä voisi käyttää fiksummin hyvinvoinnin ja motivaation tukena?
  • Aidot kohtaamiset, jossa tehdään tilaa toinen toisillemme tulla nähdyksi ja kuulluksi. Läsnäolo, jossa hyväksyvä tilan pitäminen mahdollistuu. Samalla tulee mahdolliseksi keskittyminen tähän hetkeen ja siihen, mikä juuri nyt on olennaisinta. Aidoissa kohtaamisissa tunteet ovat väistämättä läsnä.
  • Perusymmärrys kaiken keskeneräisyydestä. Vaikka jo paljon tiedämme, aina on kasvunvaraa ja oppimista riittää. Kukaan meistä ei ole valmis, vaan oivallukset ja opit tapahtuvat kerroksittain. Sisäistyessään ne mahdollistavat seuraavan tason, syvemmän viisauden avautumisen. Tämä sykli on jatkuvaa ja ikuista. Se auttaa ymmärtämään, että tämä tässä hetkessä on riittävä. Minä riitän.
  • Ihminen on kokonaisuus, joka kantaa jatkuvasti mukanaan historiaansa: käsityksiä ja kokemuksia sekä omasta, että myös vanhempiensa ja sukunsa menneisyydestä. Nämä näkymättömät sukupolvelta toiselle kulkevat taakkasiirtymät heijastuvat joskus yllättävänkin tavoin arjen tilanteissa – myös työyhteisön dynamiikassa.

Uuden oppiminen on enemmän, kuin uusien teknisten ohjelmien tai taitojen oppimista. Se on myös Ihmisenä kasvamista ja kehitystä, joka puolestaan on paljon enemmän, kuin henkilökohtainen prosessi. Sillä on vaikutus huomattavan laajalle ympäristöön – myös työyhteisöön ja organisaatioon. Jokaisella on oma tehtävä ja vaikutus organisaatiokulttuuriin. Tätä ei voi enää sivuuttaa.

Uuden kokonaisuuden ymmärrykseenkin liittyy kaksi puolta:

  • Hyvä uutinen on, että kehitystä tapahtuu heti, kun vain päättää lähteä matkaan ja alkaa havainnoida asioita uudesta näkökulmasta. Neuroplastiset aivomme alkavat rakentaa uusia yhteyksiä, jotka tukevat uudenlaisia tapoja ajatella, olla ja toimia.
  • Huono uutinen on, ettei nopeita ratkaisuja valitettavasti ole. Quick Fixiin tottuneilta tarvitaan ajatusmallin muutosta ja kärsivällisyyttä. Kukaan toinen ei voi kaataa ymmärrystä toisen päälle, eikä päälleliimattu tieto loppujen lopuksi muuta mitään. Todellinen käytäntöön asti vaikuttava kehitys on luotava itse, kokemalla, elämällä, tuntemalla. Järkeily yksin ei riitä, vaan sisäistäminen on vietävä uusille tahoille: sydämeen ja kehoon.

Tämä kaikki on itsensä johtamista, sisäistä johtajuutta parhaimmillaan. Sen systemaattisen sisäistäminen vaatii vain päätöksen. Sinun päätöksesi. Joko nyt olet siihen valmis?

Haluatko syventää näitä taitoja?
Näitä systeemisen työotteen teemoja käsittelemme tammikuussa 2021 alkavalla Systemic Coach Skillsvalmennuksessa. Kolmen kuukauden etävalmennus on tarkoitettu tiiminvetäjille ja esimiehille, organisaation sisäisille valmentajile ja työnohjaajille, sekä muille valmentavasta työotteesta kiinostuneille. Aikaisempaa coaching-kokemusta ei edellytetä.

13.11.2020 klo 9-10 järjestämme Valmentava työote parhaan potentiaalin jalustaksi -webinaarin. Molemmista löydät lisätietoja: www.systemsenlightenment.com
———————————————————————————————————————————————————–

Blogin kirjoittaja Kaija Solana on inspiroiva muutosvalmentaja, puhuja ja kirjoittaja. Aito itsensä tunteminen ja itsensä johtaminen ovat Kaijalle sydämen asia. Aiheesta lisää ilmaisessa Sisäisen johtajuuden käsikirjassa: 5 Itsensä johtamisen askelta, sekä Sisäinen johtajuus -videosarjassa YouTubessa

Seuraa kanaviani ja ota yhteyttä, kun tahdot henkilökohtaista coachausta, sparrausta tiimillesi / yrityksellesi, puheenvuoron henkilöstö- tai asiakastilaisuuteen.