Humaanit taidot työssä ja sen ulkopuolella

Tehtävän, tittelin tai roolin takana on ennen kaikkea työtä tekevä ihminen.

Inhimillisyyden huomioivat humaanit taidot ovat välttämätön taito jokaiselle organisaatiolle.  Työn muutoksen myötä ei voi enää erotella työminää kokonaisuudesta. Työtä tekevä on yksi paketti: ihminen kaikkine kokemuksineen, historioineen, haavoittuvuuksineen ja tunteineen.

Jo pitkään on puhuttu ns. metataidoista, jotka vaikuttavat työn tekemisen taustalla. Nämä ennen ”pehmeiksi arvoiksi” nimetyt ominaisuudet, jotka tukeva työtä tekevän ihmisen kasvua ja kehitystä, ovatkin nyt bisneksin kovinta ydintä!

Niitä ovat esim. läsnäolo- ja tunnetaidot, sosiaalinen älykkyys, uteliaisuus, kyky oppia uutta, luovuus, itsensä tunteminen ja johtaminen.

Inhimilliset piirteet ja ominaisuudet kulkevat mukana ja väistämättä heijastuvat myös työhön. Kun niistä tullaan tietoisiksi ja ne sallitaan, saadaan käyttöön aivan uutta potentiaalia sekä yksilöissä, että koko työyhteisössä.

Merkityksellisyys työssä,
– etänä, lähellä, hybridinä –
tuo tahdon antaa parastaan.

Parempi työminä kasvaa
paremman siviiliminän kautta.

Enemmän kuin osiensa summa

Käytännössä ihmisyys työssä on esimerkiksi tätä:

  • arvostava asenne ja asiallinen yhteisten pelisääntöjen mukainen käytös
  • luottamuksellinen ja turvallinen ilmapiiri, jossa voi vapaasti ilmaista tunteita, esittää kysymyksiä, tehdä virheitä ja ideoida luovasti
  • ihmisen elinkaaren ja eri elämänvaiheiden hyväksyminen
  • kyky antaa ja ottaa vastaa sekä kannustavaa, että kehittävää palautetta
  • epäkohtiin puuttuminen ja vaikeidenkin asioiden rakentava käsittely
  • ymmärrys omasta osuudesta ilmapiirin ja yhteistyön onnistumiseksi

Miksi kannattaisi panostaa?

Humaanien taitojen opiskelu on aivan erilaista, kuin muiden työssä tarvittavien taitojen oppiminen. ihmisenä kasvaminen vaatii rohkeutta ja ennen kaikkea pitkäjänteisyyttä. Valmiiksi emme tule koskaan, mutta soveltamiskyvyllä, lukuisilla toistoilla ja harjoittelulla kuka vain voi oppia mestariksi.

Quick-fixin sijaan kyseessä on tästä hetkestä eteenpäin loppuelämään vaikuttavasta kasvusta, uudenlaisesta elämäntavasta, joka heijastuu työhön ja sen ulkopuolellekin.

Otathan yhteyttä, jos voin olla avuksi! Coachaten, valmentaen, hengennostatuksella tai muuten sparraamalla.