Itsetuntemus ja Sisäinen johtajuus (itsensä johtaminen)

Uskalla olla totta itsellesi!

Itsensä tunteminen on elämänpituinen tutkimusmatka: kuka ja mitä olen sisäisen puheen, rajoittavien uskomusten ja tarinoiden takana? Mitä minusta jää jäljelle, kun riisutaan opitut mallit, tavat, tottumukset ja vaatimukset pois? Kuka minä todella paljaimmillani olen?

Se selviää kerros kerrokselta mm. coachaavien voimallisten kysymysten, läsnäolon ja itsensä kuuntelun, sekä Tasapainon Avaimet -itsetuntemusmenetelmää apuna käyttäen. Oletko valmis ottamaan selvää todellisesta ytimestäsi. esenssistäsi?

Sessiot kanssasi ovat kantaneet hedelmää.
Ennen kaikkea on hienoa, että opetat rakastavalla
tavalla pitämään huolta omasta itsestään ja työstä
yhtenä osana elämää – ei ainoana, eikä kaiken
nielevänä. Sitäkin saa tehdä täysin sydämestä käsin unohtamatta järjen ääntä ja argumentteja.

Mikä vapaus, kun ei enää
tartte etsiä syyllisiä,
vaan ainoastaan kääntää
katse sisäänpäin

Ensin on tiedettävä, kuka on,
jotta tietää, ketä johtaa

Vastuun ja vapauden vuoropuhelu

Itsensä johtamisella tarkoitetaan yleensä kykyä hoitaa työnsä hyvin, pitää sovitut lupaukset, pitää huolta itsestään, osata organisoida ajankäyttönsä jne.

Sisäinen johtajuus menee syvemmälle, kaiken tuon taakse – siihen, mikä meitä todellisuudessa ohjaa: ajatukset, asenteet, uskomukset,  tunteet, teot, valinnat. Kun näistä tulee tietoiseksi ja ottaa täyden vastuun ihan kaikessa itsessään, muuttuu elämä pysyvällä tavalla merkitykselliseksi.

Näillä pääset hyvin alkuun:

Jos kaipaat henkilökohtaista tai vaikka tiimin sparrausta, niin ota yhteyttä!