Rekisteriseloste

Henkilötietolain (523/99) 10 §
EU:n yleinen tietosuoja-asetus 2016/679
Laadittu 2.1.2018

Rekisterinpitäjä

Intuitivo Oy
Vesannontie 7 B 10, 00510 Helsinki
p. 040 514 0035

Rekisterin nimi

Intuitivo Oy:n asiakasrekisteri

Rekisteriasioista vastaava henkilö

Kaija Pitkäniemi
Intuitivo Oy
Vesannontie 7 B 10, 00510 Helsinki
p. 040 514 0035
info@kaijasolana.com

Rekisterin käyttötarkoitus

Henkilötietojen käyttötarkoituksena on Intuitivo Oy:n asiakassuhteiden hoito ja ylläpito.

 • Uutiskirjeiden toimittaminen
 • Kilpailujen ja kampanjoiden hallinnointi ja palkintojen toimittaminen
 • Lainsäädännössä tarkoitettujen markkinointikieltojen toteuttaminen
 • Palautteen käsittely ja yhteydenpito
 • Verkkosivustojen käyttäjäanalyysi
Rekisterin tietosisältö

Rekisterissä käsitellään rekisterin käyttötarkoituksen mukaisia tarpeellisia tietoja:

 • Yhteystiedot: nimi, osoite, sähköposti, puhelinnumero
 • Demografiset tiedot: sukupuoli
 • Tilatut palvelut
 • Saadut palautteet
 • Asiakkuuteen liittyvät tiedot
 • Kiinnostuksen kohteet rekisterinpitäjän www-sivustoilla ja palveluissa
 • Muut asiakkaan itse antamat tiedot
 • Henkilön käyttämään laitteeseen liittyvät tiedot: mm. päätelaite, IP-osoite, käyttöjärjestelmä ja selain

Säännönmukaiset tietolähteet

Henkilötietoja kerätään rekisteröidyltä itseltään palveluiden tilausten, kampanjoiden, palautteiden ja uutiskirjetilauksien yhteydessä. Evästeillä kerätään lisäksi tietoa verkkosivustojen käytöstä.

Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Tietoja ei luovuteta ilman rekisteröidyn lupaa muuten kuin lain sallimissa ja velvoittamissa rajoissa tai viranomaisten vaatimusten edellyttämällä tavalla.

Rekisterin käyttötarkoituksen mukaisien tehtävien hoitoon voidaan käyttää alihankkijoita ja tietoja voidaan siirtää EU-/ETA-alueen ulkopuolelle, jos se on palvelun toteuttamisen vuoksi tarpeellista. Tällöin rekisterinpitäjä huolehtii sopimuksin lainsäädännön edellyttämällä tavalla tietosuojan riittävästä tasosta.

Tietojen säilytysaika

Rekisterinpitäjä säilyttää tietoja vain niin kauan, kun on tarpeen rekisterin käyttötarkoituksen kannalta.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Tietokannat, joihin tietoja tallennetaan, ovat teknisesti ja fyysisesti suojattu, siten ettei ulkopuolella ole niihin pääsyä. Pääsy tietoihin on vain niillä, joilla se on tarpeen työtehtävien hoitamiseksi.

Siirto- ja kielto-oikeus

Rekisteröidyllä on oikeus milloin tahansa perua uutiskirjetilauksensa.
Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä tietoja hänestä rekisteriin on talletettu, oikeus vaatia virheellisen henkilötiedon korjaamista ja oikeus saada tietonsa poistetuksi rekisteristä.

Tarkastus-, korjaus- tai poistopyyntö tulee lähettää kirjallisesti ja allekirjoitettuna rekisteriasioista vastaavalle henkilölle.

Rekisterisuojaselosteen muuttaminen

Rekisterinpitäjä pidättää oikeuden päivittää ja muuttaa rekisteriselostetta. Lainsäädännön niin vaatiessa ilmoitamme siitä rekisteröidyille.