Työ arvojen mukaan

Perjantaina 23.3.2013 Talouselämässä oli juttu nimeltä
“Työhaastattelu Lontoon tyyliin” (PDF)

Siinä kerrotaan hyvinkin valaisevasti monivaiheisesta työnhakuprosessista,
joka poikkeaa monin tavoin meillä totutusta tavasta.

Tekstistä käy hyvin ilmi, että maailma on mennyt kovaa vauhtia eteenpäin,
eikä meillä Suomessa ole kaikilta osin pysytty perässä.. Suomalaista osaamista
hehkutetaan ja hyväähän se onkin! Pelkkä ammattitaito ja osaaminen eivät
kuitenkaan enää riitä! Tämän asian vahvisti coachattavani Anu Niklassonin
kertomus työnhausta ulkomailla. Ainakin Lontoossa ammatillisella osaamisella
on loppujen lopuksi hyvin pieni paino.

Ammatillista osaamista paljon suurempi merkitys on sillä, minkälainen ihminen
on ja kuinka hyvin hän tuntee itsensä. Juuri tätä itsetuntemusta lisäsimme
Anunkin coachauksessa. Meille molemmille oli kuitenkin yllätys, että sillä on
työnhaussa niin valtava merkitys kuin myöhemmin osoittautui!

Coaching-tapaamisissamme panostimme neljän asiaan:

  • Arvoihin – Mikä oikeasti on minulle tärkeää ja miten se näkyy elämässäni?
  • Motivaatiotekijöihin – Mikä minua motivoi aidosti?
  • Vahvuuksiin – Mitä osaan ja tiedän ja missä olen parhaimmillani?
  • Unelmiin – Millainen on unelmatyöpäiväni ja millaista on unelmaelämäni?

Anulle henkilökohtaisesti suurin oivallus tapahtui arvojen oivaltamisessa.
Vaikka hän mielestään tunsi itsensä aika hyvin, ei hän koskaan ennen ollut
pohtinut arvojaan ja niiden merkitystä niin kuin nyt tehtiin. Työhaastatteluissa
osoittautui, etä tämän asian etukäteen selvittäminen oli ollut todella hyödyksi.

Moni meistä luulee tuntevansa itsensä hyvin, mutta kun asioihin lähdetään
coaching-prosessissa kaivautumaan syvemmälle, tulee ilmi, ettei tämä
oikeastaan pidäkään paikkansa. Tämä on hyvin tavallista ja inhimillistä.
Me suojelemme itseämme, sillä aito itseensä tutustuminen voi nostaa
pintaan  asioita, jotka olemme aktiivisesti unohtaneet ja mieluummin
huijaamme itseämme uskottelemalla jotain muuta. Mielellään vedämme
suojaplexin päällemme samalla, kun vakuutamme, että kyllä minä aikuinen
ihminen tiedän. Vaatii todellista rohkeutta uskaltaa tutustua itseensä pintaa
syvemmältä! Vaatii uskallusta myöntää itselleen, että tätä en tiennyt itsessäni
ja antaa mahdollisuus uusille oivalluksille.

Anu löysi unelmiensa työn ja näyttää siltä, että työhaastattelussa esille nostetut
kysymykset esim. Mikä saa sinut nousemaan aamulla sängystä? ovat tapetilla
jatkossakin. Coachaus voi olla täsmävalmennusta mutta sillä on vaikutusta
elämässä pidemmällä tähtäimellä. Syvällisesti käsitellyt ja itse oivalletut
viisaudet auttavat elämässä jatkossakin. Ne toimivat motivaattoreina ja
muistuttavat siitä, että elää sellaista elämää, kuin oikeasti haluaa.

Ulkopuolinen näkökulma ja omien uskomusten kyyseenalaistaminen
pakottaa miettimään asioita uudelleen ja ehkä kokonaan toiselta kantilta
kuin aiemmin. Tähän juuri perustuu coachingin arvo.