Uuden vuoden päätöksiä

On taas se aika vuodesta, kun monet tekevät hyviä päätöksiä elämässään. Yksi
päättää laihduttaa, toinen vähentää työntekoa ja kolmas tehdä jonkin muun
korjausliikkeen elämässään. Hyvä niin, sillä uusi vuosi antaa aina mahdolli-
suuden uuteen alkuun. Ihminen tarvitsee uusia alkuja elämässään, koska
ne tuovat toivoa ja uskoa tulevaisuuteen. Tehdäkseen tilaa uudelle on kuitenkin
tarpeen tyhjentää ensin vanha pois. Kiitollisuus tähän astisesta on hyvä tapa
tehdä tilinpäätös menneelle vuodelle ja aloittaa uusi aika elämässä.

Eri asia sitten on, kuinka kauan hyvät päätökset pitävät. Syitä siihen, miksi
toteutus jää usein keskeneräiseksi, on monia. Yksi merkittävimpiä on
sitoutumattomuus: vaikka lopputulos muutoksesta tuntuisi houkuttelevalta,
siihen pääseminen vaatii panostusta, johon monetkaan eivät loppujen lopuksi
ole valmiita. Mukavuudenhalu vie harmillisen usein voiton ja selitämme
itsellemme, ettei se oikeastaan ollutkaan niin tärkeää.. Välillä mietityttää,
mihin on kadonnut se kuuluisa suomalainen sisu!

Me olemme loistavia huijaamaan itseämme. Keksimme mitä uskomattomampia
tekosyitä, jottei meidän tarvitsisi nähdä vaivaa haluamamme asian suhteen.
Salaa odotamme, että asiat vain tapahtuisivat itsekseen, ilman omaa ponniste-
lua.  Joskus näin voi käydäkin. Useimmiten kuitenkin tarvitaan määrätietoista
toimintaa  ja luonteenlujuutta, jotta toivottuja tuloksia saadaan aikaiseksi.

Itsensä huijaamisessa on pitkälti kyse uskomuksista. Olemme keränneet niitä jo
lapsesta lähtien ja luomme niitä koko ajan lisää.  On uskomuksia, jotka
kulkevat suvussa useitakin sukupolvia ilman, että niitä kyseenalaistetaan.
Tehdään vain niin, kuin on aina tehty. Tottumuksesta on tullut tapa. Jos
uskottelemme itsellemme, ettei mun kannata mitään yrittää, kun en kuitenkaan
siinä onnistu, niin näinhän se sitten on. Pahimmillaan ylläpidämme negatiivisia
uskomuksia jopa koko elämämme ajan ja elämme niitä todeksi ilman ymmär-
rystä,  että uskomus on harhaa ja sen voi aina muuttaa.

Haluamme selittää itsellemme asiat parhain päin. Siinä kohtaa voi miettiä,
kuinka  tärkeä kyseinen muutos loppujen lopuksi onkaan. Kukaan muu ei
voi motivoida  meitä, kuin me itse. Siksi muutos ja sen merkitys pitää pystyä
myymään  itselleen niin hyvin, että siihen oikeasti pystyy ja haluaa sitoutua.
Kannattaa  myös muistaa, että menneisyys ei ole sama kuin tulevaisuus.
Vaikka olisit  epäonnistunut hetki sitten, koko tämän päivän, koko vuoden,
viimeiset 16 tai 50  vuotta elämästäsi, se ei merkitse mitään. Ainut millä on
merkitystä, on se mitä  aiot tehdä nyt! Meillä on joka hetki tilaisuus valita
uudelleen ja aloittaa alusta.

Sitoutumattomuuden lisäksi liian suuret tavoitteet liian nopealla aikataululla
vesittävät hyvät päätökset nopeasti. On ehdottoman tärkeätä asettaa tavoite,
jotta tietää, mitä kohti on menossa. Yhtä tärkeätä on luoda välietapit, pienet
askelmat, jotka vievät kohti isompaa päämäärää. Pienten askelten taktiikalla
varmistetaan se, että edistystä oikeasti tapahtuu. Samalla kuitenkin pidetään
koko ajan mielessä iso kuva. Myös realistinen aikataulu tukee muutosprosessia.
Coachauksessa on kyse juuri tästä: tavoitteellisesta toiminnasta kokonaisuus
huomioon ottaen.

Oma uuden vuoden päätökseni liittyy alla olevaan buddhalaismunkin
elämänviisauden syventämiseen. Sen myötä haluan toivottaa kaikille innostavaa
ja merkityksellistä Uutta Vuotta 2013!

Elämämme kolme tärkeintä kysymystä
1. Kysymys: Mikä on tärkein hetki elämässämme?
Tärkein hetki elämässämme on tämä hetki. Meillä ei ole muita hetkiä. Eilinen on
mennyttä ja huominen on tulevaisuutta. Meillä on vain tämä hetki ja hyvin-
vointimme syntyy tässä hetkessä.

2. Kysymys: Kuka on elämämme tärkein ihminen?
Tärkein ihminen on se ihminen, kenen tai keiden kanssa parhaillamme olemme.
Olen juuri nyt heidän kanssaan ja siksi he ansaitsevat täyden huomioni. Tässä
hetkessä  ei ole muita ihmisiä. Jos olen yksin, olen läsnä itselleni.

3. Kysymys: Mikä on elämämme tärkein tehtävä?
Tärkein tehtävämme on välittäminen ja kuuntelu. Meillä on vain tämä hetki ja
tämä ihminen kanssamme juuri nyt. Tärkein tehtäväni on välittää hänestä ja olla
täysillä läsnä tässä tilanteessa. Jokaisella on oikeus tulla kuulluksi.